Mistä näkökulmasta haluaisit
kehittää toimintaa?

Käyttävätkö myyjät aikansa oikeisiin asioihin?

Vaikeimmin skaalattava tekijä myynnissä on osaava myyjä. Myyjä tuottaa lisäarvonsa asiakaskohtaamisessa. Siitä huolimatta, edelleen jopa 66 %:ia työajasta menee muihin askareihin. Click2Contract poistaa myyjältä noin kymmenen erilaista pientä vaihetta jokaisen tarjouksen tai sopimuksen osalta. Asioiden manuaalinen kirjaaminen viedään minimiin. Tavoitteena on, että myyjän tarvitsee vain miettiä mitä on myymässä, kenelle ja millä hintaa.

Myyjä on sekä motivoituneempi että tehokkaampi kun työssä on vähemmän turhia rutiineja.

Venyykö myyntisykli tarpeettomasti?

Click2Contract tarjoaa monta ominaisuutta, jotka voivat yhdessä lyhentää myyntisykliä jopa viikkoja. Ehdotus kauppojen päättämisestä saadaan asiakkaalle heti eikä parin päivän päästä, koska se on helppo tehdä. Kun esitys on responsiivinen ja mukana on aina helposti toteutettava allekirjoitus, asiakas voi milloin tahansa, missä tahansa sen hyväksyä. Koska esitys on reaaliaikaisesti muokattavissa hyväksyntään saakka, voidaan mahdolliset muutokset tehdä heti asiakkaan kanssa keskusteltaessa eikä taas tarvitse palata parin päivän päästä uudella PDF:llä.

Häviääkö tarjoukset mustaan aukkoon?

Myyntityö ei lopu tarjouksen esittämiseen, päinvastoin. Yksinkertainen, mutta pidetty ja tarkoituksessaan tehokas ominaisuus Click2Contractissa on myyjälle lähtevä ilmoitus tarjouksen tai sopimuksen avaamisesta. Ilmoitus tulee ensimmäisestä avauksesta sähköpostilla ja se voidaan automatisoida vaihtamaan kaupan vaihetta CRM:ssä. Myös myöhemmät avaukset rekisteröidään. Tämä auttaa myyjää toimimaan oikea-aikaisesti ja panostamaan aktiivisimpiin asiakkaisiin.

Lisäksi tarjouskannan todellista kokonaiskuvaa voi seurata CRM:Stä tai tai Click2Contractista.

Tietääkö muut kuin myyjä, mitä on tarjottu ja mitä kauppoja tehty?

Kun asiakkaita on paljon, myyjiä on useita tai samoille asiakkaille myydään useampaan kertaan, on välttämätöntä keskitetysti tallentaa tietoa tehdyistä kaupoista. Click2Contract automatisoi tietojen tallennuksen muun muassa CRM:ään ja/tai sopimuksenhallintaan. Asiakaspalvelu, myyntijohtaja tai vaikka lakimies löytää tarvitsemansa tiedon helposti.

Minkä tunteen ehdotuksenne herättää ostajassa?

Onko ehdotuksenne kauppojen päättämisestä pitkä PDF, jossa on mustaa times new romania valkoisella pohjalla? Saadessaan esityksen asiakas tuntee ahdistusta, että tämäkin sopimus pitäisi tavata läpi.

Click2Contractilla voidaan tehdä monikerroksisia ja visuaalisia ehdotuksia, joissa juridisesta pätevyydestä tinkimättä hyödynnetään markkinoinnin oppeja.

Onko teiltä ostaminen helppoa?

Modernissa myynnissä asiakas on avainpelaaja. Myyjä voi vain auttaa asiakasta ostamisessa.

Click2Contractilla ostamisen voi tehdä helpoksi  oikealla ajoituksella, visuaalisella esitystavalla ja aina mukana kulkevalla helppokäyttöisellä allekirjoituksella.

Haluaisitko, että CRM:n data ja raportit ovat ajantasaisia?

Suurin ongelma CRM:issä on se, ettei niitä käytetä. Tiedon syöttäminen on kiinni yksittäisen myyjän rutiineista. Raportit ovat epäluotettavia, koska ne perustuvat epämääräiseen dataan.

Click2Contractilla voit luoda prosessin, jossa myyjät ohjataan varmistamaan oikea tieto CRM:ssä ja automaatisoidaan raportointi, johon ei välttämättä myyjää tarvita. Yllättäen CRM:n datan laatu paranee ja raportit ovat luotettavampia.

Haluaisitko luoda kasvua tukevat prosessit?

Kasvun rakentaminen on vaikeaa, jos jokainen työntekijä tekee asiat omalla tyylillään eikä ole tietoa mikä toimii ja mikä ei.

Click2Contract auttaa luomaan kauppojen sopimisesta prosessin, joka karsii turhat mutkat ja auttaa eri ammattilaisia oikeissa vaiheissa. Palvelua kehitetään jatkuvasti kasvuyritysten parhaiden käytäntöjen toteuttamiseksi.

Vahvistuisiko kassa, jos laskutus olisi nopeampaa?

Kauppojen saamisen jälkeen samaa asiakas- ja tuotetietoa tarvitaan laskutuksessa ja taloushallinnossa. Nyt vain myyjän tilalle vaihtuu taloushallinnon ammattilainen näpyttelemään manuaalisesti tietoja järjestelmiin.

Click2Contractin taloushallintointegraatioilla voidaan automatisoida tehdyn kaupan perusteella asiakkuuden ja laskun luominen. Sopimuksesta riippuen lasku voidaan klikata lähtemään jo samana päivänä, jolloin myyntitulot tipahtavat kassaan nopeammin.

Voisiko juridinen riskienhallinta olla parempaa?

Monet yritykset sopivat kaupoista alkuvaiheessa esimerkiksi sähköpostitse. Nämä sopimukset ovat hyvin vaihtelevia ja saattavat löytyä vain entisten työntekijöiden sähköposteista. Yleiset sopimusehdot on ehkä tehty, mutta niitä ei välttämättä muisteta laittaa asiakkaille.

Kaikki juridisesti laadukkaaseen asiakassopimiseen liittyvät näkökulmat on automatisoitu Click2Contractissa. Prosessista on tehty niin helppo, että jopa sähköpostisopiminen tuntuu vaivalloiselta. Click2Contract tarjoaa parempaa helpommin.

Miten toteuttaisit sopimusten hallinnan?

Sopimukset ovat yrityksen selkäranka. Sopimusten on oltava saatavissa tarvittaessa, jotta vältetään turhia kustannuksia ja epäselvyyksiä.

Click2Contract tarjoaa useita tapoja hyvään sopimustenhallintaan. Sen lisäksi, että sopimukset tallentuvat Click2Contractin palveluun, voidaan ne tallentaa automaattisesti CRM:ään ja/tai esimerkiksi Google Driveen.

Mitä meistä sanotaan?

Voitamme tarjouksen nopeudella useimmat kaupat.

Click2Contract on viimeinen myynnin järjestelmä, josta suostumme luopumaan. Aikaan ja paikkaan katsomatta saamme muutamassa minuutissa asiakkaalle ehdotuksen kaupasta. Tämä on paras resepti kauppojen voittamiseen!

Palvelu on myös kehittynyt meidän tarpeita yhä paremmin palvelevaksi. Erityisesti olemme hyötyneet Visma Sign -integraatiosta.

Sami Saarenpää, Myyntijohtaja

Myynnin sopimusvaiheet ovat huomattavasti yksinkertaisempia.

Meillä on 24 hengen myyntitiimi joka lähettää yli 100 tarjousta joka kuukausi. Nyt voimme varmistaa, että jokainen sopimus täyttää minimivaatimukset, myyjät voivat tehdä standardisoituja muutoksia asiakaskohtaisesti ja seurata omia tarjouksiaan pipelineltä. Ja parasta kaikessa: meidän CRM on nyt ajan tasalla!

Suosittelen kaikille paitsi kilpailijoillemme!

Fredrik Rönnlund, COO

Myyntisuppilon seuranta on nyt entistä yksinkertaisempaa.

Click2Contract on helpottanut organisaatiomme tarjousten lähettämisprosessia ja tehnyt myyntisuppilon seurannasta entistä yksinkertaisempaa. Myyjämme ovat antaneet positiivista palautetta ohjelman helppokäyttöisyydestä ja tarjouspohjien räätälöitävyydestä.

Suositten Click2Contractia kaikille nykyaikaisesta myynnin johtamisesta kiinnostuneille organisaatioille!

Mikko Lehtinen, myyntijohtaja

Kauppojen toteumaprosentti on kasvanut huomattavasti.

Olen käyttänyt Click2Contractia nyt vuoden päivät. Kauppojen toteutumaprosentti on kasvanut huomattavasti kun osaan olla tarjouksen saaneisiin asiakkaisiin yhteydessä oikeaan aikaan saadessani tiedon siitä milloin tarjous on avattu. Ja aktivoida niitä, jotka eivät avanneet tarjousta. Visuaalisuus on plussa ja tarjouksen luonnin helppous säästää tunteja aikaa viikossa.

Kari Kaisto, toimitusjohtaja

Miten Click2Contract auttaa eri
ammattilaisia?

Myyjä

Eniten Click2Contract näkyy myyjän arjessa. Palvelu vähentää myyjän hallinnollista työtä ja auttaa toimimaan kun asiakas on valmiina ostamaan. Myyjän tarvitsee miettiä kauppaa kotiuttaessaan vain kenelle on myymässä, mitä ja millä hinnalla. Sen sijaan esimerkiksi PDF:ien tallennus ja asiakastiedon kirjoittaminen useampaan kertaan poistuu. Pakolliset tarjouksen tai sopimuksen liitteet ovat paikallaan automaattisesti.

Oikea aikaisuutta tukee tarjouksen tai sopimuksen teon nopeus. Parhaimmillaan se on asiakkaalla jo palaverin aikana tai muutama minuutti sen jälkeen. Muutokset voi tehdä reaaliajassa, vaikka samalla kun keskustelee aiheesta puhelimessa. Tarjouksen avaamisesta tulee ilmoitus, joka taas auttaa ajoittamaan tuon puhelun ellei läpikäyntiä ole valmiiksi sovittuna. CRM:ssä ja Click2Contractissa on automaattisesti ajantasainen tieto kauppojen tilasta. Myyjä saa keskittyä asiakkaaseen!

Myyntijohtaja

Myyntijohtajan näkökulmasta Click2Contract yhtenäistää koko myyntitiimin toimintatavat olennaisten asioiden osalta. Kaikki asiakkaille lähtevät esitykset ovat yhdenmukaisia ja tuoreinta versiota. Parhaiden käytäntöjen monistaminen nostaa koko myyntitiimin tasoa.

Myyntijohtaja saa CRM:stä enemmän irti, koska data on ajantasaista ja täydellisempää. Siltä osin kun tiedon syöttäminen jää myyjälle, Click2Contract ohjaa tai jopa pakottaa tallentamaan tiedot CRM:ään ja useat automaatiot poistavat tarpeen myyjän toimenpiteille. CRM:n perusraporttien luotettavuus kasvaa ja kotiutusvaiheesta saadaan myös tarkempaa tietoa, koko tiimin osalta ja myyjäkohtaisesti.

Click2Contractilla myyntijohtaja antaa tiimilleen menestymisen eväät.

Toimitusjohtaja

Täydet 100 %:ia yrityksen liikevaihdosta perustuu asiakassopimuksiin – kirjallisiin tai suullisiin. Asiakassopimuksissa ratkaistaan merkittäviltä osin yrityksen riskinottoa, liiketoimintamallia ja asiakaskokemusta. Laadukas asiakassopiminen on yrityksen toiminnan kulmakivi, joka varmistaa tulevaisuuden tuotot.

Click2Contract luo kauppojen sopimusvaiheeseen skaalautuvan prosessin, joka palvelee yhtä lailla oikeudellisen riskienhallinnan kuin myynnin tarpeita. Useinhan nämä ovat ristiriidassa. Jos halutaan tehdä myynti helpoksi, kärsii dokumentaatio tai toisinpäin. Click2Contract yhdistää nämä näkökulmat kasvuyritysten parhaiden käytäntöjen mukaisesti – ja siten poistaa kasvun esteitä.

Hyvän sopimisen yritys on arvokkaampi yritys.

Lakimies

Koska Click2Contractilla sopimusten tekeminen on niin helppoa, jokaisen asiakkaan kanssa voidaan tehdä sähköisesti allekirjoitettu sopimus myyntiä hidastamatta. Kaikki sopimukset löytyvät arkistoituna yhdestä paikasta. Kaikissa sopimuksissa on niille pakolliseksi määritetyt liitteet, kuten yleiset sopimusehdot mukana. Jos tulee tarvetta muuttaa yleisiä ehtoja, voidaan tämä tehdä Click2Contractissa ja välittömästi tallennuksen jälkeen kaikkiin uusiin sopimuksiin lähtee päivitetyt ehdot – myyntiä millään muotoa asialla vaivaamatta.

Kaiken kaikkiaan Click2Contract toteuttaa yhtiön juristin toiveet asiakassopimisen arjessa täysin automaattisesti. Lakimies voi valita minkä tasoinen sähköinen allekirjoitus sopimuksiin tulee, mitä liitteitä tai pakollisia sisältöjä kaikissa sopimuksissa on ja mihin valmiit sopimukset tallennetaan. Click2Contract huolehtii, että myynnin arjessa asiat tapahtuvat niin kuin on suunniteltu.

Poista kasvun esteet, ota haltuun parhaat käytännöt

Tarjoamme 14 päivän maksuttoman kokeilun palveluumme. Kokeilu sisältää kaikki ohjelmiston ominaisuudet ja asiakaspalvelun tuen. Rekisteröitymisessä ei tarvitse luottokorttia tai muita maksutietoja.

Miten voimme auttaa?

Varaa sopiva aika suoraan kalenteriimme. Keskustellaan teidän myyntiprosessista, kasvuyritysten parhaista käytännöistä ja miten voisimme auttaa kehittämään kauppojen kotiutusvaihetta.